พนักงานหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

          วันนี้ (7 ธันวาคม 2565) เวลา 09.30 – 11.00 น. นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วย พร้อมด้วยพนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 (Kickoff ITAS 2023) ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ Facebook : ITAS NACC และ Youtube : ITAS NACC 

Facebook Comments Box