ผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหารครั้งที่ 8/2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้ผู้ได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)  ได้แก่ นางสาวอาภาภัทร โรจนราธา ผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 66 จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Facebook Comments Box