ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ

เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์