English EN Thai TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานและการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา หน่วยต …

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานและการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายใน …

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมกิจก …

งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ Read More »

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความเข้าใจในการตอบแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ กับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

         เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยตรวจส …

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความเข้าใจในการตอบแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ กับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ Read More »

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได …

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

การเปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษา (Consulting Clinic) หน่วยตรวจสอบภายใน

       เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน …

การเปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษา (Consulting Clinic) หน่วยตรวจสอบภายใน Read More »

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ กับสำนักวิชานิติศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดยนางจุ …

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ กับสำนักวิชานิติศาสตร์ Read More »

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 14.00 น. …

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ Read More »

หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมงานสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันนี้ (12 มกราคม 2566) เวลา 05.00 – 08.00 น. รัก …

หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมงานสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »