English EN Thai TH
หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมงานสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          วันนี้ (12 มกราคม 2566) เวลา 05.00 – 08.00 น. รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยพนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ ร่วมทำอาหารคาวหวานถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 31 รูป และทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »
Facebook Comments Box