English EN Thai TH

วัน: 2 กุมภาพันธ์ 2023

การเปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษา (Consulting Clinic) หน่วยตรวจสอบภายใน

       เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน …

การเปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษา (Consulting Clinic) หน่วยตรวจสอบภายใน Read More »

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ กับสำนักวิชานิติศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดยนางจุ …

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ กับสำนักวิชานิติศาสตร์ Read More »

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 14.00 น. …

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ Read More »