ประชุมพิจารณาการประเมินประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ห …

ประชุมพิจารณาการประเมินประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »