หน่วยตรวจสอบภายในร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Facebook Comments Box