สำนักงานป.ป.ช.ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565 “ผู้นำ….กับการปราบโกง”

         เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. นำโดย พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ นาย ภูเทพ ทวีโชติธนากุล และ นาง สมพร สมผดุง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมแสดงพลังปราบโกงใน วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ…กับการปราบโกง” จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย(ACT) โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วม ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

         ทั้งนี้ ในงานได้มีการเปิดเวทีเสวนาให้ผู้นำระดับชาติ และผู้บริหารระดับท้องถิ่น ร่วมแสดงทัศนะการต่อต้านคอร์รัปชัน และชูการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อต้านการโกง ได้แก่ ACT Ai ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาแพลตฟอร์มนี้ขึ้น เพื่อเป็นอาวุธให้กับผู้นำในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใส และประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการคอร์รัปชันและปราบโกงไปด้วยกัน

Facebook Comments Box