จากสถาณการณ์ไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย จึงได้จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมได้อย่างทั่วถึงและให้สอดคล้องกับนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ หลักสูตรอบรม