ลงพื้นที่สำรวจงานปรังปรุงโครงสร้างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี) พร้อมด้วยพนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน และตัวแทนหน่วยงานที่มีสำนักงานภายในอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างการปรับปรุงอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสำรวจความเรียบร้อยของการปรับปรุงอาคาร ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจงานปรับปรุงหรือก่อสร้างอาคารเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการก่อสร้าง

Facebook Comments Box