ร่วมพิธีการ Submit ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับโลก THE Impact Rankings 2024 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีการ Submit ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับโลก THE Impact Rankings 2024 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กด Submit ข้อมูลเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับโลก Times Higher Education (THE) Impact Rankings ปี 2024 โดยมี คณะผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยศูนย์ หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ และมหาวิทยาลัยได้มีการส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการจัดอันโลกจาก THE Impact Rankings อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดในปี 2023 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 401-600 ของโลก ขยับจากอันดับที่ 601-800 ในปี 2022 ขึ้นมา 200 อันดับ และอยู่ในอันดับที่ 10 ร่วมของประเทศไทย ที่สำคัญมีผลงาน 4 เป้าหมายSDGs ประกอบด้วย SDG2 ,SDG6 ,SDG11 และSDG14 ที่สามารถทำคะแนนติดอันดับ Top 100 ของโลกเป็นครั้งแรกด้วย

ภาพและข่าวโดย : https://www.wu.ac.th/th/news/23418/ม-วลัยลักษณ์-Submit-ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับโลก-THE-Impact-Rankings-2024

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานภาครัฐ
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »
Facebook Comments Box