ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

หน่วยตรวจสอบภายในจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม »
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับส่วนพัสดุ จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล การเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม »
Facebook Comments Box